Polityka Prywatności

Using our services

Wszystkie udostępnione dane osobowe administruje firma Imagetrainers Piotr Dubiński z siedzibą przy ulicy Wędrownej 2 11-042 Jonkowo.

W przypadku braku zgody z polityką prywatności uprzejmie prosimy o niekorzystanie ze strony piotrdubinski.pl

Imagetrainers Piotr Dubiński zastrzega prawo do dokonywania zmian w zapisach “polityki prywatności”.

Polityka prywatności odnosi się do użytkowników serwisu imagetrainers.pl w tym klientów zalogowanych i niezalogowanych jeżeli dostępy będą limitowane, a także osób odwiedzających stronę, osób potencjalnie zainteresowanych usługami, korzystających z formularzy zapisu i kontaktu.

Dane osobowe

Dane osobowe klientów Imagetrainers Piotr Dubiński przetwarzane są w celu odpowiedniego wykonywania usług szkoleniowych, marketingowych i doradczych, jak również działań  marketingowych, informowaniu o nowych usługach i promocjach Imagetrainers Piotr Dubiński.

Naszych klientów prosimy wyłącznie o dane niezbędne do wykonywania usług przez Imagetrainers Piotr Dubiński.

Dane klientów Imagetrainers Piotr Dubiński przetwarza wyłącznie po wyrażeniu zgody przez użytkownika zgodnie z obowiązującym przepisami prawa oraz RODO. Podczas logowania, zapisywania się do newsletterów, korzystania z formularza kontaktowego, zapisu na bezpłatne i płatne szkolenia wideo Klient zostawiając swoje dane powinien zaakceptować zapisy niniejszej polityki prywatności, aby móc skorzystać z możliwości serwisu.

Użytkownik swoje dane podaję absolutnie dobrowolnie.

Podanie danych podczas logowania się na platformie lub korzystania w formularza kontaktowego jest niezbędne do wykonania usługi przez Imagetrainers Piotr Dubiński. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz do dokonywania zmian w tym usunięcia swojego maila z listy mailingowej, co każdorazowo jest możliwe w przypadku otrzymania automatycznego mailingu obsługiwanego przez wybrane serwisy zewnętrzne.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych klient ma prawo do uzasadnionej prośby o zaprzestanie przetwarzania swoich danych osobowych w tym także w celach marketingowych.

Dane niezbędne do wykonania usługi przez Imagetrainers Piotr Dubiński to: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Dane udzielone przez klienta potrzebne są do wykonania zamówionych przez klienta  usług, rozpatrywania reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń przez Imagetrainers Piotr Dubiński.

Poza wyżej wymienionymi działaniami wykorzystywane są także dane zbierane od użytkowników witryny imagetrainers.pl użycie plików cookie, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina działania, informacje o błędach oraz adres URL strony, z której klient został przekierowany na witrynę imagetrainers.pl

W przypadku z informacją o korzystaniu z witryny imagetrainers.pl niezgodnym z regulaminem Imagetrainers Piotr Dubiński lub/i przepisami prawa administrator może skorzystać z danych niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności klienta.

Subskrypcja bezpłatnych materiałów

Skorzystanie z bezpłatnych materiałów, kursów lub dostępu do platformy szkoleniowej na stronie imagetrainers.pl  wymaga od użytkownika najczęściej podania imienia i maila lub , imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu w dedykowanym formularzu, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji marketingowych.

Adres e-mail, numer telefonu oraz imię i nazwisko służyć będą do kontaktowania się z klientem oraz jego identyfikowanie wśród innych użytkowników.

Zamawianie usług

Witryna imagetrainers.pl umożliwia zamawianie usług i produktów oferowanych przez Imagetrainers Piotr Dubiński za pośrednictwem formularza kontaktowego, bezpośrednia maila czy telefonicznie. Dane udostępnione w obu przypadkach posłużą do kontaktu firmy Imagetrainers Piotr Dubiński z klientem w celu ustalenia warunków wykonania usługi. W tym celu niezbędne przez klienta jest podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Podane dane wykorzystanie zostaną przez Imagetrainers Piotr Dubiński w celu obsługi i wykonania zamówienia oraz marketingu innych usług i produktów.

Przetwarzanie danych osobowych (Imię, Nazwisko, Login, mail, telefon) w celach marketingowych dotyczy wszystkich Użytkowników Serwisu na co wyrażają zgodę akceptując Regulamin Serwisu imagetrainers.pl

Partnerzy

Polityka prywatności imagetrainers.pl dotyczy wyłącznie witryny należącej do Imagetrainers Piotr Dubiński, każdy z partnerów posiada i stosuje się do własnej polityki prywatności.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom lub osobom trzecim

Imagetrainers Piotr Dubiński nie będzie przekazywać danych osobowych innym firmom lub osobom trzecim. Dane osobowe klientów mogą być przekazywane firmom partnerskim tylko i wyłącznie w celu należytego wykonania usługi.

Dane osobowe klientów mogą zostać udostępnione podmiotom, które na mocy prawa są do tego uprawnione, np., wymiarowi sprawiedliwości.

Zmiany w polityce prywatności

Imagetrainers Piotr Dubiński może modyfikować zapisy w polityce prywatności. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji na stronie piotrdubinski.pl W przypadku klientów, którzy wcześniej wyrazili zgodę na obowiązującą politykę prywatności, obowiązują ich zapisy zgodne z zapisami aktualnej polityki prywatności.

Zmianom nie ulegnie zasada nie udostępniania przez firmę Imagetrainers Piotr Dubiński danych osobowych innym firmom i podmiotom chyba, że jest to konieczne do w celu należytego wykonywania usług lub nastąpiło to za zgodą użytkownika.

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a w zw. z art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail i telefonu przez właścicieli strony www.drim-power.pl w celu związanym z realizacją zapytania zawartego w formularzu kontaktowym, w celu przesłania oferty handlowej. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji przesyłanego zapytania zawartego w formularzu kontaktowym, w tym przesłania oferty handlowej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych są właściciele strony imagetrainers.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu związanym z realizacją zapytania zawartego w formularzu kontaktowym, w celu przesłania oferty handlowej.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie podmiot świadczący usługi IT na rzecz Administratora z siedzibą na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dane nie będą przekazywane do innych państw i organizacji międzynarodowych EU ani użyte do profilowania.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to celowe, z uwagi na złożone zapytanie zawarte w formularzu kontaktowym.

Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne w celu realizacji przesyłanego zapytania zawartego w formularzu kontaktowym, w tym przesłania oferty handlowej lub w formularzach zapisu po bezpłatne lub płatne materiały.

2. W przypadku zapisania się przez użytkownika na szkolenie testowe, bezpłatne szkolenie wideo lub chęci uzyskania dostępu do udostępnianych bezpłatnie treści szkoleniowych wyraża on świadomą zgodę na otrzymanie od właścicieli strony www.piotrdubinski.pl informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych informacji reklamowych, marketingowych czy edukacyjnych.

Właśnie trwa aktualizacja zapisów po wymianie witryny piotrdubinski.pl na nową. Prosimy o chwilę cierpliwości.

Umów się na konsultację wstępną

+ 48 664 443 584

Zadzwoń i umów się na wstępną diagnozę Twoich zdolności prezentacyjnych

Godziny pracy

08:00 - 20:00

Telefon

664 443 584

E-mail

piotr.dubinski@imagetrainers.pl

© 2024 piotrdubinski.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone